Mieszkania rynek pierwotny Gdańsk

WSPÓŁTWORZYMY

MIASTO

CENTRA LOGISTYCZNE
ZREALIZOWANE PRZY NASZYM UDZIALE

LESS-MESS – SELF STORAGE w Kowalach

Budynek magazynowy typu self-storage z powierzchniami magazynowymi o różnej wielkości, do wynajmu na potrzeby klienta indywidualnego i biznesowego,  z częścią usługową przeznaczoną do obsługi klientów.
Magazyn samoobsługowy z całodobowym dostępem do wynajmowanej powierzchni.

Obiekt czterokondygnacyjny o powierzchni magazynowej 8 394,32 m² i kubaturze 136 569,50 m³ .
Zrealizowany w Kowalach, gm. Kolbudy przy ul. Energetycznej, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej – Obwodnicy Trójmiasta.

Centum logistyczne DHL Express

DHL to międzynarodowy koncern, prowadzący działalność w sektorze logistycznym. Zajmuje się magazynowaniem, dystrybucją oraz dostawą przesyłek krajowych oraz międzynarodowych. Swoje magazyny i centra logistyczne ma na całym świecie. Jeden z nich mieści się w Kowalach i jest inwestycją zrealizowaną przez INVESTING S.A. Obiekt położony jest na granicy gminy Gdańsk i Kolbudy.

Na powierzchni 26,396 m² wybudowano terminal główny z magazynem oraz zaplecze socjalno-administracyjne, w skład którego wchodzi:

 • Hala magazynowa o powierzchni 3,380 m²
 • Budynek administracyjny o powierzchni 123 m²
 • Budynek przyjmowania przesyłek o powierzchni 60 m²
 • Budynek techniczny z wbudowaną stacją trafo o powierzchni 63 m²

Centrum logistyczne DHL zostało wyposażone we wszystkie instalacje wewnętrzne: wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, wentylację mechaniczną wywiewno-nawiewną oraz wbudowaną kotłownię gazową. Wykonane zostało także zagospodarowanie terenu nieruchomości oraz udoskonalanie infrastruktury technicznej w obrębie działki DHL. Wykonano drogę wewnętrzną, ogrodzenie terenu, wydzielono miejsca parkingowe oraz uzbrojono obiekt w sieć kanalizacji sanitarnej oraz łącza oświetleniowe.

Zespół magazynowy – Centrum logistyczne Prologis Poland XLIV Sp. z o.o.

Prologis to firma logistyczna, posiadająca w całej Europie Środkowo-Wschodniej budynki dystrybucyjne oraz przeładunkowe, zlokalizowane w najbardziej strategicznych miejscach. Obiekty te, to hale wysokiego składowania, uzbrojone systemem ochronnym, nowoczesne, dysponujące komfortową siecią dojazdową oraz obszernymi placami manewrowymi i miejscami parkingowymi. Obiekty są zaprojektowane tak, aby spełniały oczekiwania wszystkich branż korzystających z magazynów oraz ich indywidualne potrzeby. Deweloper INVESTING S.A. realizował dla przedsiębiorcy kompleks hal magazynowych w Gdańsku-Kokoszkach. Obiekt znajduje się na działce o powierzchni ok. 22 ha, zlokalizowany jest w pobliżu portu lotniczego, w niedalekiej odległości od Obwodnicy Trójmiasta.

W skład kompleksu magazynowego Prologis wchodzą:

 • Hale magazynowe z aneksami socjalno-administracyjnymi o powierzchni użytkowej 70,000 m²
 • Dwa budynki techniczne
 • Kompleksowa infrastruktura techniczna związana z uzbrojeniami terenu
 • Zbiornik retencyjny wód opadowych
 • Zbiornik pompowania wody pożarowej
 • Droga dojazdowa wraz z przepustem na Potoku Strzelniczka
 • Drogi wewnętrzne oraz parkingi

Zespół magazynowy Diamond Business Park Gdańsk

Diamond Business będzie nowoczesnym parkiem magazynowym, spełniającym międzynarodowe standardy i wymogi. Projekt jest w fazie planowania, zlokalizowany będzie w Gdańsku pomiędzy ulicami Jabłoniową, a Lubowidzką. Zespół magazynowy będzie znajdował się bezpośrednio przy zjeździe na Obwodnicę Trójmiasta, niedaleko osiedli mieszkaniowych oraz centrów handlowo-usługowych. Strategiczna lokalizacja obiektu daje komfortowe warunki do dystrybucji towarów i ich przechowywania.

Na działce o powierzchni ok. 18 h będą znajdować się:

 • Hale dystrybucyjno-magazynowe z modułami biurowo-socjalnymi o łącznej powierzchni 72,610,7 m²
 • Niezależne od siebie segmenty biurowe o łącznej powierzchni 6,930,4 m²
 • Budynki obsługi technicznej o powierzchni 256,3 m²

Na potrzeby centrum logistycznego zaprojektowano sieć dróg zewnętrznych, łącznie z planem dróg dojazdowych oraz miejscami parkingowymi i placami manewrowymi dla TIR-ów. Obiekt zgodnie z najwyższym standardem i wszystkimi wymogami, będzie wyposażony w odpowiednie instalacje zewnętrzne i wewnętrzne.